หนึ่งในเว็บไซต็ในเครือ ดิจิตอล โฟกัส
home company profile service reference technology contact us site map
ISO 9001:2000 ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณภาพ
PRODUCTS
NEWS


นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่น ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำ
ของประเทศและในภูมิภาค
ในการจำหน่าย
อุปกรณ์ที่ทันสมัย คุณภาพดี
พร้อมบริการหลังการขายที่ดี
ส่งมอบสินค้าตรงเวลา
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
และพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
จำหน่าย โปรเจคเตอร์ (projector)
ระบบประชุมทางไกล
(video conference)
ระบบเสียงห้องประชุม (conference sound system)
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer)
จอพลาสมา (plasma)
และ LED Full color
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สนใจสินค้า โทร
0-2733-9071-4
0-9113-9071    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พร้อมบริการหลังการขาย
จากช่างผู้ชำนาญงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


LINK
ÃѺÊÁѤþ¹Ñ¡§Ò¹ ´èǹ !!!
ºÃÔÉÑ· ´Ô¨ÔµÍÅâ¿¡ÑÊ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺÊÁѤà dealer ·ÑèÇ»ÃÐà·È
àÇçºä«µì ·ÕèÃǺÃÇÁ¤ÇÒÁÃÙéáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÁÕÊÔ¹¤éÒãËéàÅ×Í¡ÁÒ¡ÁÒ CCTV , Access Control à¤Ã×èͧµÃǨ¡ÒÃà¢éÒÍÍ¡ Ẻãªé¡ÒÃì´ËÃ×Í ÅÒ¹ÔéÇÁ×Í, X-ray , Network Camera , IP Camera ¡Åéͧ·ÕèÊÒÁÒö ´ÙÀÒ¾¼èÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµä´é
CCTVThai.com ศูนย์รวมระบบโทรทัศน์วงจรปิด ครบวงจร
 
       MOVING SIGN BOARD
 
ป้ายไฟวิ่ง INDOOR รุ่น E16x240
คุณสมบัติทั่วไป
  ป้ายอักษรวิ่งคอมพิวเตอร์แบบสีแดง สําหรับติดตั้งภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร (มีหลังคา)โดยใช้ดวงไฟแบบ Superbrigt LED มีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 5 มม. และมีระยะห่างระหว่างดวงไฟ 7.62 มม.
  สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animation) สํ าหรับแสดงและลบข้อความ ได้ 9 รูปแบบ
  ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลและชุดคํ าสั่งโดยคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วไป หรือโดยคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232C,RS-485 หรือ ควบคุมระยะไกลผ่านคู่สายโทรศัพท์และ MODEM
  สามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังป้ายไฟวิ่งผ่านระบบ LAN โดยใช้ Protocol แบบ TCP/IP
   สามารถตั้งเวลา เปิด – ปิด ป้ายล่วงหน้าได้ และสามารถกํ าหนดวันหยุดงานได้ 20 วัน ต่อ ปี
  สามารถต่อเป็นระบบเครือข่าย (NETWORK SYSTEM)โดยกําหนดหมายเลขสถานีได้ 255 ป้าย

คุณสมบัติเฉพาะ

MODEL E16X240
ชนิดดวงไฟ SUPERBRIGHT LED แบบ สีแดง
5 มม. มีระยะห่างระหว่างดวงไฟ 7.62 มม.
สีของดวงไฟ สีแดง
ความละเอียดดวงไฟ 16 จุด x 240 จุด
ขนาดป้าย (สูง x กว้าง x หนา) 25 x 193 x 8 ซม.
พื้นที่แสดงภาพ 12 x 183 ซม.
มุมมองของดวงไฟ 60 องศา
ความเข้มแสงของป้าย มากกว่า 800 Cd/M2
ระยะการมองเห็น 50 เมตร
จํานวนบรรทัดสูงสุด ภาษาอังกฤษ 2 บรรทัด
ภาษาไทย 1 บรรทัด
จํานวนตัวอักษรสูงสุดต่อ บรรทัด 34 ตัวอักษร
แบบตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 12 แบบ
ภาษาไทย 12 แบบ
รูปภาพ รูปภายในเครื่อง 26 ภาพและผู้ใช้สร้างได้ 26 ภาพ
คําสั่งการเคลื่อนข้อมูล มากกว่า 50 คํ าสั่ง
การทําภาพเคลื่อนไหว(Graphic Animation) 9 รูปแบบ
หน่วยความจํ า 60,000 ตัวอักษร
วิธีการป้อนข้อมูล - ผ่านคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ธรรมดา
- ผ่านพอร์ต RS-232C จากคอมพิวเตอร์
- ผ่านพอร์ต RS-485 จากคอมพิวเตอร์ (OPTION)
แหล่งจ่ายไฟ 220 Vac ± 20% 50 Hz
พลังงานที่ใช้สูงสุด 100 วัตต์
 

home | โปรเจคเตอร์ | projector | conference sound system | video conference | visualizer | plasma | LED | site map 

Copyright © 2007 Thaipresentation.com. All Rights reserve.