RSS Submit
ISO 9001:2008 ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณภาพ

MOVING SIGN BOARD

ป้ายไฟวิ่ง แบบ OUTDOOR รุ่น ORU24 series
คุณสมบัติทั่วไป
  ป้ายอักษรวิ่งคอมพิวเตอร์แบบ แบบสีแดง
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารดวงไฟเป็น Cluster LED แบบสี่เหลี่ยมมีแผ่นกันความร้อนจากดวงอาทิตย์(Sunshield )มีมุมมองมากกว่า 50° ในแนวราบภายใน Cluster มี ซิลิโคนหล่ออยู่ โดยมีคุณสมบัติแบบยืดหยุ่นได้, ทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมีและไม่สามารถติดไฟได้
  การออกแบบป้ายเป็นแบบ MODULE DESIGN สามารถเพิ่มหรือขยายขนาดของป้ายได้โดยง่ายตัวกล่องทําจากเหล็กชุบสังกะสีแล้วพ่นด้วยสีฝุ่น(Epoxy)สีดํา ทนต่อการกัดกร่อนและการขูดขีด และมีสารป้องกัน UV
   โปรแกรมควบคุมและป้อนข้อมูล ทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 98 หรือดีกว่า
  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 
   สามารถแสดงข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และอักขระพิเศษต่างๆ ใน รูปแบบของขนาด Fonts ที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี
  สามารถแสดงผลโดยการ เคลื่อนที่ จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย กระพริบ ปรากฏ หรือเคลื่อนไหว (Animation) แบบต่างๆ ได
   สามารถต่อเป็นระบบเครือข่าย (NETWORK SYSTEM) ได้
  มีคําสั่งให้ควบคุมข้อความให้แสดงผล
  มีคําสั่งให้ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้ายโดยไม่จํากัด (ขึ้นกับหน่วยความจํา) โดยใช้เพียงคําสั่งเดียว ทําให้ง่ายต่อการใช้งาน
   สามารถแสดงภาพกราฟฟิคเคลื่อนไหว (Graphic Animation) สําหรับแสดงและลบข้อความ ได้
   สามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังป้ายไฟวิ่งผ่านระบบ LAN โดยใช้ Protocol แบบ TCP/IP
  สามารถตั้งเวลา เปิด - ปิด ป้ายล่วงหน้าได้
   สามารถตั้งเวลา ล่วงหน้าให้ทํางานได้เองโดยอัตโนมัติ ได้
   มีระบบฐานเวลาและวันที่ ที่ทํางานเที่ยงตรงตลอดเวลา
   ใช้ระบบจ่ายไฟแบบ Switching Power Supply ที่มีระบบป้องกันกระแสเกิน, ป้องกันแรงดันเกินและป้องกันอุณหภูมิ เกิน โดยปิดตัวเองได
  สามารถใช้งานทุกสภาวะอากาศ (All Weather Proof ) ทํ างานได้ในอุณหภูมิแวดล้อม 0°C - 55°C และทนต่อ ความชื้นสัมพัทธ์ ได้ถึง 90%

  
ตลาดนิชาดาธานี                                                     ป้ายไฟวิ่งพัทยา
 
คุณสมบัติเฉพาะ
 
MODEL ORU24
ชนิดดวงไฟ CLUSTER แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 28 มม.
ในแต่ละจุด ประกอบด้วย SUPER BRIGHT OVAL LED
5 มม. สีแดง 6 ดวง
สีของดวงไฟ สีแดง
ความละเอียดดวงไฟ 24 จุด X 64 จุด
ขนาดป้าย (สูง x กว้าง x หนา) 75x200x15 ซม.
พื้นที่แสดงภาพ 75 x 200 ซม.
ระยะห่างระหว่างดวงไฟ 31.25 มม.
มุมมองของดวงไฟ 50 องศา ในแนวราบ
(มุมที่ความสว่างลดลงครึ่งหนึ่งของความสว่างสูงสุด)
ความเข้มแสงของป้าย มากกว่า 2,500 Cd/M2
ระยะการมองเห็น ภาษาอังกฤษ 3 บรรทัด และ ภาษาไทย 2 บรรทัด
จํานวนตัวอักษรสูงสุดต่อ บรรทัด 10 ตัวอักษร
แบบตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 12 แบบ
ภาษาไทย 12 แบบ
รูปภาพ รูปภายในเครื่อง 52 ภาพและผู้ใช้สร้างได้ 26 ภาพ
คําสั่งการเคลื่อนข้อมูล มากกว่า 50 คําสั่ง
การทําภาพเคลื่อนไหว(Graphic Animation) 9 รูปแบบ
หน่วยความจํ า 60,000 ตัวอักษร
วิธีการป้อนข้อมูล - ผ่านพอร์ต RS-232C จากคอมพิวเตอร์
- ผ่านพอร์ต RS-485 จากคอมพิวเตอร์ (OPTION)
แหล่งจ่ายไฟ 220 Vac ± 20% 50 Hz
พลังงานที่ใช้สูงสุด 360 วัตต์

   OUTHER : : OUTDOOR > ORU32X64  |  ORU24X64  |  ORU16X64
                         INDOOR > MC16X240  |  E16X240  |  DC24X240