RSS Submit
ISO 9001:2008 ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณภาพ

COMPANY PROFILE

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ( Digital Focus Co.LTD)

สถานที่ติดตั้ง 2782/4-6  ซอย ลาดพร้าว  128/4    แขวง คลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
  โทร 02-733-9071-4   แฟ็กซ์ 02-733-9075
   
เว็บไซต์ในเครือบริษัท  
www.digitalfocus.co.th เว็บไซต์บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
www.thaipresentation.com เว็บไซต์รวบรวมอุปกรณ์ presentation ไว้มากมายอาทิ ป้ายไฟวิ่ง, podium, ชุดประชุม เป็นต้น
www.securitythai.com เว็บไซต์สินค้าเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ กล้องวงจรปิด, walk through, handscan เป็นต้น
www.cctvthai.com เว็บไซต์สินค้า CCTV แยกประเภทชัดเจน อาทิ กล้องไอพี, กล้องอินฟาเรด, เครื่องบันทึกภาพจากล้องวงจรปิด (DVR)
   
สโลแกนของบริษัท ก้าวล้ำ ซื่อตรง มั่นคง บริการด้วยใจ
ก้าวล้ำ จำหน่ายและบริการ สินค้าที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีและมีคุณภาพดีในราคายุติธรรม
ซื่อตรง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า , เพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา , สังคม , ผู้ถือหุ้นและตนเอง
มั่นคง ก้าวไปด้วยจิตใจที่มั่นคงด้วยความมานะอดทนเพื่อสร้างความมั่นใจของลูกค้า ในความมั่นคง
ในทุก ด้านขององค์กร ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นใด
บริการด้วยใจ ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสมยุติธรรมด้วยความมั่นใจและจริงใจ

จุดมุ่งหมาย (Mission)
  
เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย ,โสตทัศนูปกรณ์   และ อุปกรณ์ Hi-tech  ที่ทันสมัย ,คุณภาพดี ในราคายุติธรรม  พร้อมบริการหลังการขาย ที่ดี   ด้วยระบบ Call center เพื่อสร้าง ความประทับใจแก่ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ    โดยให้ความพึงพอใจ, ความไว้วางใจและมั่นคงแก่พนักงาน, บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
จากบริษัท TUV NORD ประเทศเยอรมัน และ NAC(สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ประเทศไทย
โดยมี นโยบายคุณภาพ ดังนี้

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ
และในภูมิภาคในการจำหน่าย อุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพดี
พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านบุคคลากร    อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี และมีคุณธรรม  โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด  มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ  Lan  ,Wifi ,computer ทุกโต๊ะทำงาน    จัดสวัสดิการที่ดี  , ความมั่นคงในวิชาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล
   
นโยบายด้านสังคม   สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ ของ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา
   
วันก่อตั้ง 8 มีนาคม 2545    
ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท
   
ยอดขาย
ปี (พ.ศ.)
ยอดขาย (ล้าน บาท)
2548
50.3
2549
66.6
2550
92.7
2551 135.8
2552
ประมาณการยอดขาย 120 ล้านบาท
   
พื้นที่ใช้สอยในสำนักงาน    670  ตารางเมตร    พื้นที่ ทำงานเป็น Built-in สวยงาม มีระบบเครื่องเสียงอย่างดีเปิดเพลงไพเราะเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานตลอดเวลา,มีห้องประชุมที่ทันสมัย สำหรับ ผู้ร่วมประชุม 15 คน ,  ห้องสาธิตสินค้า  , ห้องโฮมเทียเตอร์ สำหรับให้พนักงานชมภาพยนตร์เพื่อการสันทนาการพักผ่อนและฝีกภาษาอังกฤษ,ห้องช่างพร้อมเครื่องมือตรวจซ่อม ครบครัน ,มีระบบLan ,Wifi,โทรศัพท์ ทุกโต๊ะทำงานระบบโทรศัพท์ Call center ของ  Forth  สำหรับบริการลูกค้า

                                   ติดตั้งระบบ GPS/GPRS ในรถยนต์ของบริษัท ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ทีมช่างอยู่ใกล้หน้างานหรือไม่ สะดวกในการติดตามช่างและแจ้งเวลาเข้าถึงหน้างานให้ลูกค้าทราบได้


บุคคลากร จำนวน   
ฝ่ายบริหาร   
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบัญชี
ฝ่าย การดลาด และขาย
ฝ่าย ช่างซ่อมบำรุง
39   
2
7
4
14
12
คน   แบ่งเป็น
คน
คน
คน
คน
คน
อายุ เฉลี่ย    27   ปี  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ ,อิเลคทรอนิคส์ และ สารสนเทศ เป็นส่วนใหญ่
   
  สินค้าที่จัดจำหน่ายและบริการ
         อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 
1. เครื่อง x-ray ตรวจจับวัตถุระเบิด ยี่ห้อ L3 จากประเทศสหรัฐอเมริการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 1 ใน 2 ของโลก (top 2)
2. ระบบกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ Honeywell จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัท ผลิตกล้องวงจรปิดรายใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก (top 3)
3. ระบบกล้องวงจรปิด แบบ ip camera ยี่ห้อ Vivotek ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิต ip camera รายใหญ่ 1 ใน 2 ในใต้หวัน (top 2)
4. อุปกรณ์รับภาพแบบดิจิตอล DVR แบบ card และ industrial case ยี่ห้อ Advantech(Viewsys) ซึ่งเป็นผู้ผลิต อุปกรณ์ computer และ dvr รายใหญ่ 1 ใน 2 ของใต้หวัน (top 2)
5. อุปกรณ์บันทึกภาพ แบบดิจิตอล (DVR) แบบ standalone ยี่ห้อ DigitalA ที่ผลิต จากโรงงาน Telexper จากประเทศใต้หวัน
6. ระบบกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ KND จากประเทศใต้หวัน
7. เครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธแบบเดินผ่าน walk through metal detector ยี่ห้อ Tarascan จากประเทศเกาหลี
8. เครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธแบบเดินผ่าน walk through metal detector ยี่ห้อ Forceware จากประเทศเยอรมัน
9. อุปกรณ์ ตรวจจับโลหะ และอาวุธ แบบมือถือ (hand held metal detector) ยี่ห้อ Terascan จากประเทศเกาหลี
1. อุปกรณ์ ตรวจจับโลหะ และอาวุธ แบบมือถือ (hand held metal detector ) ยี่ห้อ Adams จากประเทศสหรัฐอเมริกา
11. อุปกรณ์ ควบคุมการเข้าออก (access control ) ยี่ห้อ Honeywell จากประเทศสหรัฐอเมริกา
12. อุปกรณ์สัญญาณเตือนโจรกรรม (burglar alarm ) ยี่ห้อ Honey well จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Topworld จากประเทศใต้หวัน
   
       โสตทัศนูปกรณ์
   1.จอ Plasma ยี่ห้อ LG,Pioneer
   2.อุปกรณ์ฉายภาพ Projector ยี่ห้อLG, Sharp,Epson,Sanyo,Sony และ Vertex
   3.อุปกรณ์ฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Avermedia,Yogokawa ,Samsung
   4.อุปกรณ์ป้ายไฟวิ่ง ยี่ห้อ Focustech
   5.เครื่องเสียงไมค์ห้องประชุมแบบ คอห่าน ยี่ห้อ Bosch,Star,DIS และ TOA
   6. อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบ PODIUM ยี่ห้อ JJ ,PD
   7.จอรับภาพ ยี่ห้อ Vertex
   8.กระดานอิเลคทรอนิคส์ ยี่ห้อ Mimio
         อุปกรณ์อื่นๆ
   1. อุปกรณ์ Call Center ยี่ห้อ Forth
   2.อุปกรณ์ ป้องกันไฟกระชาก (UPS) ยี่ห้อ Lionics
   3.คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Powell