ป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์ (Moving Message Sign Board)


   
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยเป็นสื่ออิเล็คทรอนิคส์ที่สามารถแสดงข้อความในรูปแบบต่างๆ กันได้ เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงข้อความได้มากมายโดยการปรับเปลี่ยนข้อความตามความสะดวกและตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
   
การใช้งาน
 
ร้านค้า ใช้สำหรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า และแจ้งข่าวการส่งเสริมการขายต่าง ๆ
หน่วยงานราชการ ใช้สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร, ข้อมูล ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
โรงพยาบาล ใช้สำหรับแจ้งบริการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
โรงแรม ใช้สำหรับเป็นป้ายต้อนรับและแจ้งข่าวสารข้อมูลแก่ลูกค้า
ร้านอาหาร ใช้สำหรับส่งเสริมการขาย เช่น แจ้งรายการแสดง, ประชาสัมพันธ์รายการอาหารจานเด่น เป็นต้น
โรงงานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับแจ้งข่าวสารแก่พนักงาน, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงงาน และเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
บริษัทต่างๆ ใช้สำหรับเป็นป้ายต้อนรับลูกค้า, เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในบริษัทแก่พนักงาน
   
ประเภทของป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
  แบ่งตามสถานที่ในการติดตั้ง ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.) ป้ายติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Moving Sign Board)
  เป็นป้ายที่ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น ป้ายประเภทนี้ไม่สามารถกันน้ำได้ และมีความเข้มของแสงของดวงไฟไม่มาก
2.) ป้ายติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Moving Sign Board)
  เป็นป้ายที่ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร โดยเป็นป้ายที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้ และมีความเข้มของแสงมาก สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวัน
   
LED (Light Emitting Diode)
  LED เป็นหลอดไดโอดที่เปล่งแสงได้ มีคุณสมบัติเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงโดยตรง โดยใช้พลังงานต่ำมาก เมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังเปล่งแสงออกเป็นสีต่าง ๆ กัน ได้หลายสี เช่น สีแดง, สีเขียว, สีส้มและสีน้ำเงิน ดังนั้น หลอด LED จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้ผลิตป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์กันมากกว่าหลอดชนิดอื่น ๆ
   
ประเภทของหลอด LED
  1. ROUND SUPERBRIGHT LED
คุณสมบัติเฉพาะ
  - เป็นหลอด LED ที่มีความสว่างมากกว่า LED ธรรมดา สว่างประมาณ 400 mcd (มิลลิแคน เดลลา)
  - เป็นหลอดแบบวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.
  - เปล่งแสงเป็นแสงสีแดง
  - มีมุมมองของแสง 40 องศา
  2. OVAL SUPERBRIGHT LED
คุณสมบัติเฉพาะ
  เป็นหลอด LED ที่มีความสว่างพิเศษมากกว่า LED ธรรมดา มีความสว่างประมาณ 750 mcd (มิลลิแคนเดลลา)
  เป็นหลอดแบบวงรี มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.7 มม. (ส่วนที่กว้างมากที่สุด)
  เปล่งแสงเป็นแสงสีส้ม
  มีมุมมองของแสงมากกว่า 70 องศา ในแนวราบ
  3. DOT MATRIX LED แบบ 3 สี
คุณสมบัติเฉพาะ
  เป็นหลอด LED ที่มีความสว่างน้อย ประมาณ 20 mcd (มิลลิแคนเดลลา)
  เป็นหลอด LED ขนาด 8 จุด X 8 จุด ใน 1 ก้อน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. และมีระยะห่าง ระหว่างดวงไฟ 7.62 มม.
  เปล่งแสงได้ 3 สี ได้แก่ สีแดง, สีเขียว และสีส้ม
  มีมุมมองของแสงมากกว่า 120 องศา
  4. CLUSTER LED
คุณสมบัติเฉพาะ
  เป็นหลอดแบบกันน้ำได้ โดยทำด้วยวัสดุพลาสติกสีดำ แบบสี่เหลี่ยม มีหมวก (CAP) สำหรับกันแสงอยู่ข้างบนและภายในห่อด้วยสารห่อหุ้ม LED ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้, มีสีดำ และไม่ติดไฟ
  ภายใน CLUSTER LED ใช้ LED แบบ OVAL SUPERBRIGHT LED
   
ขั้นตอนในการเลือกซื้อป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
  1. เลือกตามสถานที่ติดตั้ง : ภายในหรือภายนอกอาคาร
  1.1 ภายในอาคารที่มีแสงแดด, มีความสว่างแสงภายนอกมาก
  1.2 ภายในอาคารที่มีแสงปานกลาง
  1.3 ภายในอาคารที่มีแสงน้อย
  1.4 ภายนอกอาคาร ที่มีที่กันฝนไม่โดนละอองน้ำ
  1.5 ภายนอกอาคาร ที่ต้องโดนฝนและแดด
  2. เลือกตามขนาดของสถานที่จะติดตั้ง
  3. เลือกจากจำนวนบรรทัดของตัวอักษรที่ต้องการแสดง และจำนวนตัวอักษรต่อบรรทัดที่ต้องการแสดงโดยเลือกจากความละเอียดดวงไฟของป้าย
  4. เลือกจากสีของดวงไฟที่ต้องการแสดง
  5. เลือกจากระยะทางในการมองเห็น
   
วิธีการป้อนข้อความ
  ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความหรือรูปภาพได้เองด้วยวิธีที่ง่ายตามความต้องการ และยังสามารถเลือกชุดคำสั่งให้แสดงข้อความได้หลายอย่างได้เอง วิธีการป้อนข้อความและคำสั่ง สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
  1. ป้อนจากคีย์บอร์ด ที่ทางบริษัทจัดหาให้
  2. ป้อนจากคอมพิวเตอร์ (PC) ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS โดยทางบริษัทแถมโปรแกรมสำหรับการป้อนข้อความ

ตัวอย่าง สเปคป้ายไฟวิ่ง ภายนอกอาคาร

คุณสมบัติทั่วไป ของป้ายไฟวิ่ง รุ่น OMCU32 series
ป้ายอักษรวิ่งคอมพิวเตอร์ แบบ 3 สี (สีแดง, สีเขียวและสีส้ม) สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
ดวงไฟเป็น Cluster LED แบบสี่เหลี่ยมขนาด 28 มม.X 28 มม. มีแผ่นกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ (Sunshield ) ใน
แต่ละดวงไฟประกอบด้วยหลอด Superbright Oval LED สีแดง จํ านวน 4 ดวงและสีเขียว จํ านวน 8 หลอด มีมุม
มองมากกว่า 50องศา ในแนวราบ มีระยะห่างระหว่างดวงไฟ 31.25 มม. ภายใน Cluster มี ซิลิโคนหล่ออยู่ โดยมีคุณสมบัติแบบยืดหยุ่นได้ ทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมีและไม่สามารถติดไฟได้
การออกแบบป้ายเป็นแบบ MODULE DESIGN สามารถเพิ่มหรือขยายขนาดของป้ายได้โดยง่าย
ตัวกล่องทําจากเหล็กชุบสังกะสีแล้วพ่นด้วยสีฝุ่นสีดํา ทนต่อการกัดกร่อนและการขูดขีด
โปรแกรมควบคุมและป้อนข้อมูล ทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 98 หรือดีกว่า
สามารถแสดงข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และอักขระพิเศษต่างๆ ในรูป
แบบของขนาด Fonts ที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงผลโดยการเคลื่อนที่จากบนลง
ล่าง ซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย กระพริบ ปรากฏ หรือเคลื่อนไหว (Animation) แบบต่างๆ ได้
สามารถแสดงข้อความภาษาอังกฤษได้สูงสุด 4 บรรทัด และ ภาษาไทย 2 บรรทัด
มีรูปแบบ(Font) ภาษาไทย 12 แบบ และ ภาษาอังกฤษ 12 แบบ ให้ เลือกใช้งานโดยในแต่ละแบบสามารถเลือกสีได้ และ
ทําแลเงาได้
สามารถต่อเป็นระบบเครือข่าย (NETWORK SYSTEM) โดยกําหนดหมายเลขสถานีได้ 255 ป้าย
มีคําสั่งให้ควบคุมข้อความให้แสดงผลได้มากกว่า 30 รูปแบบและมีคําสั่งให้ใช้งานมากกว่า 50 คําสั่งและมีคําสั่งให้ทํางาน
แบบอัตโนมัติได้ โดยเปลี่ยนชุดคํ าสั่ง (Effect) วนไปเรื่อยๆ
มีคําสั่งสําหรับให้ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้ายโดยไม่จํากัด (ขึ้นกับหน่วยความจํ า) โดยใช้เพียงคํ าสั่งเดียว
ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลและชุดคําสั่งจากคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232C, RS-422 หรือ ควบคุมระยะไกลผ่านคู่สาย
โทรศัพท์และ MODEM
สามารถแสดงภาพกราฟฟิคเคลื่อนไหว (Graphic Animation) สําหรับแสดงและลบข้อความ ได้ 9 รูปแบบ
สามารถตั้งเวลา ล่วงหน้าให้ทํางานได้เองโดยอัตโนมัติ ได้ 6 โปรแกรมต่อวัน
สามารถตั้งเวลา เปิด – ปิด ป้ายล่วงหน้าได้ และสามารถกําหนดวันหยุดงานได้ 20 วัน ต่อ ปี
สามารถโปรแกรมข้อความได้ 60,000 ตัวอักษร และมีแบตเตอรี่ BACKUP สําหรับเก็บข้อความที่แสดงได้นานกว่า 1 ปี
โดยไม่ต้องป้อนใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
มีระบบฐานเวลาและวันที่ ที่ทํางานเที่ยงตรงตลอดเวลา และแสดง วันที่ เดือน ปี ชั่วโมง นาทีหรือวินาทีได้
ใช้ระบบจ่ายไฟแบบ Switching Power Supply ที่มีระบบป้องกันกระแสเกิน ป้องกันแรงดันเกิน และป้องกัน
อุณหภูมิเกินโดยปิดตัวเองได้ ทําให้สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร
สามารถใช้งานทุกสภาวะอากาศ (All Weather Proof )ทํางานได้ในอุณหภูมิแวดล้อม 0องศา - 55องศา และทนต่อความชื้นสัมพัทธ์ ได้ถึง 90%ตัวอย่าง สเปคป้ายไฟวิ่ง ภายในอาคาร


คุณสมบัติทั่วไป
ป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์แบบ 3 สี (สีแดง, สีเขียวและสีส้ม) สําหรับติดตั้งภายในอาคารโดยใช้ดวงไฟแบบDOT
MATRIX LED มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ดวงไฟ 5 มม. และมีระยะห่างระหว่างดวงไฟ 7.62 มม.
กรอบของป้ายทําด้วยโลหะอลูมิเนียมพ้นด้วยสี EPOXY สีดําป้องกันสนิมปราศจากการผุกร่อนได้100% และโครงสร้างออก
แบบให้มีอุปกรณ์ที่สามารถรับนํ้าหนักของป้ายเพื่อติดตั้งกับผนัง (ผนังคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐฉาบปูน) ได้อย่างมั่นคงแข็ง
แรง
สามารถแสดงข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และอักขระพิเศษต่างๆ ในรูปแบบ
ของขนาด Fonts ที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงผลโดยการเคลื่อนที่จากบนลงล่าง ซ้าย
ไปขวา ขวาไปซ้าย กระพริบ ปรากฏ หรือเคลื่อนไหว (Animation) แบบต่างๆ ได้
โปรแกรมควบคุมและป้อนข้อมูล ทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 98 หรือดีกว่า
มีรูปแบบ(Font) ภาษาไทย 8 แบบ และ ภาษาอังกฤษ 8 แบบ ให้เลือกใช้งานโดยในแต่ละแบบสามารถเลือกสีได้ และทําแล
เงาได้
สามารถแสดงข้อความภาษาอังกฤษได้สูงสุด 2 บรรทัด และ ภาษาไทย 1 บรรทัด
มีคําสั่งให้ควบคุมข้อความให้แสดงผลได้มากกว่า 30 รูปแบบและมีคําสั่งให้ใช้งานมากกว่า 50 คําสั่งและมีคําสั่งให้ทํางานแบบอัตโนมัติได้ โดยเปลี่ยนชุดคําสั่ง (Effect) วนไปเรื่อยๆ
สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animation) สําหรับแสดงและลบข้อความ ได้ 9 รูปแบบ
ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลและชุดคําสั่งโดยคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วไป หรือโดยคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232C, RS-
485 หรือ ควบคุมระยะไกลผ่านคู่สายโทรศัพท์และ MODEM
สามารถต่อเป็นระบบเครือข่าย (NETWORK SYSTEM)โดยกําหนดหมายเลขสถานีได้ 255 ป้าย
สามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังป้ายไฟวิ่งผ่านระบบ LAN โดยใช้ Protocol แบบ TCP/IP
สามารถตั้งเวลา ล่วงหน้าให้ทํางานได้เองโดยอัตโนมัติ ได้ 6 โปรแกรมต่อวันสามารถตั้งเวลา เปิด – ปิด ป้ายล่วงหน้าได้ และสามารถกําหนดวันหยุดงานได้ 20 วัน ต่อ ปี
สามารถโปรแกรมข้อความได้ 60,000 ตัวอักษร และมีแบตเตอรี่ BACKUP สําหรับเก็บข้อความที่แสดงได้นานกว่า 1 ปี
โดยไม่ต้องป้อนใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
มีระบบฐานเวลาและวันที่ ที่ทํ างานเที่ยงตรงตลอดเวลา และแสดง วันที่ เดือน ปี ชั่วโมง นาทีหรือวินาทีได้
ใช้ระบบจ่ายไฟแบบ Switching Power Supply ที่มีระบบป้องกันกระแสเกินได้ 150%, และมีวงจรป้องกันการลัดวงจร (Short
Circuit) มีมาตราฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าตาม UL1012 และมาตราฐานด้านคลื่นรบกวนทางไฟฟ้าตาม มาตรฐาน FCC
Part15 J Condition Class B
ป้ายใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220 V 50Hz โดยไม่ใช้ Voltage Adapter ภายนอกและมี Fuse assembly ติดตั้งใน
ตําแหน่งที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Fuse ใหม่ได้ง่าย
สามารถใช้งานทุกสภาวะอากาศ (All Weather Proof )ทํางานได้ในอุณหภูมิแวดล้อม 0องศา - 55องศา และทนต่อความชื้น
สัมพัทธ์ ได้ถึง 90%
ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบทความนี้ ได้ที่นี่
ชื่อ
E-mail
ข้อความ