PODIUM ( แท่นประกาศ)

 
แท่นประกาศหรือแท่นบรรยาย หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมบุคลิกของผู้บรรยาย หรือผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ที่จะนำเสนอสู่ผู้รับฟังโดยวิธีการยืนบรรยายหรือยืนประกาศ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ผู้บรรยายมีความถนัด หรือมีความมั่นใจในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ และยังมีส่วนช่วยผู้บรรยายในแง่มุมต่างๆ เช่น สามารถใช้วางข้อมูลเอกสารที่จะนำเสนอที่ใช้เวลานานๆ หรือตัวอย่าง ฯลฯ ที่ใช้ประกอบการบรรยายนั้นๆ
   
ประเภทของโพเดียม
  1. โพเดียม แบบธรรมดา NORMAL PODIUM
  โพเดียมแบบธรรมดา หมายถึง แท่นประกาศหรือแท่นบรรยายที่ถูกออกแบบไว้เพื่อช่วยผู้บรรยายหรือผู้ประกาศโดยอาจมีอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดอุปกรณ์จับยึดไมโครโฟนไฟสำหรับส่องเอกสารบรรยายกรณีบรรยายในที่มืด ป้ายสัญญาลักษณ์ของสถานที่หรือเจ้าของงานในกิจกรรมนั้นๆ ป้ายชื่อผู้บรรยายหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
  2. โพเดียม แบบอิเล็คทรอนิคส์ ELECTRONIC PODIUM
  โพเดียมแบบอิเล็คทรอนิคส์ หมายถึง แท่นประกาศหรือแท่นบรรยายที่มีลักษณะเหมือนกับแท่นบรรยายแบบธรรมดา แต่จะมีจุดเด่นพิเศษที่นำเอาอุปกรณ์ทางด้านอิเล็คทรอนิคส์หรืออุปกรณ์ไฮเทคโนโลยี เข้ามาประกอบรวมกับแท่นบรรยายแบบธรรมดา เช่น ชุดขยายเสียง ไมโครโฟน ไฟส่องแท่นบรรยาย ชุดจ่ายไฟสำรอง ชุดลำโพงขยายเสียง และอื่นๆ ฯลฯ ทำให้ความสามารถในการใช้แท่นบรรยายดังกล่าว มีความพร้อมสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ มาประกอบร่วมใช้งาน
   
ประโยชน์ของการใช้งาน
 
1.. ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการบรรยายหรือนำเสนอผลงาน
2. ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการวางสิ่งต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอ
3. ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมกรณีบรรยายในที่มืดจะมีไฟช่วยส่องเอกสาร
4. ถ้าเป็นแท่นบรรยายอิเล็คทรอนิคส์ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ขยายเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ
5. ถ้าเป็นแท่นบรรยายอิเล็คทรอนิคส์ จะมีไฟฟ้าสำรองช่วยประหยัดเวลาเตรียมการ ในการหาแหล่งพลังงานภายนอก
6. ถ้าเป็นแท่นบรรยายอิเล็คทรอนิคส์จะมีรูปร่างกระทัดรัด สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายในการใช้นอกสถานที่

การติดตั้งใช้งาน
- สำหรับแท่นบรรยายแบบธรรมดาการติดตั้งไม่ต้องมีอะไร เพียงยกมาตั้งไว้ที่จุดที่ต้องการจะยืนบรรยายหรือประกาศเตรียมป้ายชื่อหรือสัญญลักษณ์ต่างๆ ที่จะแสดงมาติดที่โพเดียมเตรียมไมโครโฟนที่จะต้องนำมาต่อกับระบบเสียงภายนอกมาตั้งไว้บนแท่นให้พร้อม (แต่จะต้องเตรียมระบบขยายเสียงภายนอกมาไว้ให้พร้อมด้วยซึ่งยุ่งยากกับการใช้งาน)
- สำหรับแท่นบรรยายแบบอิเล็คทรอนิคส์ จะมีความสะดวกในการใช้งานมากเพราะเพียงยกมาตั้งตามจุดที่กำหนด ไว้ก็สามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากระบบทุกอย่างได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทันทีที่ต้องการใช้
   
 
   
   
การบำรุงรักษา
  - โพเดียมแบบธรรมดา การบำรุงรักษาเนื่องจากโพเดียมธรรมดาจะไม่มีส่วนประกอบใดๆ นอกจากวัสดุที่ใช้ทำโพเดียมฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูแลรักษาก็คงต้องรักษาไม่ให้เกิดชำรุดทางด้านสีและการแตกหักของวัสดุ ทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน ตกแต่งสีถ้าเกิดการลอกหรือกะเทาะของสี
- โพเดียมแบบอิเล็คทรอนิคส์ การบำรุงรักษาเนื่องจากในตัวโพเดียมจะมีอุปกรณ์ประกอบอยู่ภายใน จึงควรระวังอย่าให้โดนกระแทกอย่างรุนแรงหรือล้มได้เพราะจะทำให้อุปกรณ์บางอย่างเสียหายได้ แต่โดยทั่วไปแล้วโพเดียมแบบอิเล็คทรอนิคส์ผู้ขายจะรับประกันการเสียหายจากการใช้งานแบบปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงควรใช้บริการหลังการขายจากเจ้าของสินค้านั้นๆ จะเป็นการดีที่สุด
   
การเลือกซื้อโพเดียม
  เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานควรเลือกใช้โพเดียมแบบอิเล็คทรอนิคส์ เพราะจะประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังตารางเปรียบเทียบ
   
  การเลือกใช้หรือเลือกซื้อโพเดียมนอกจากจะเลือกใช้แบบโพเดียมอิเล็คทรอนิคส์แล้ว ควรเลือกโพเดียมที่มีขีดความสามารถสูงๆ หรือมีฟังค์ชั่นการใช้งานให้เลือกหลายๆ รูปแบบ เพราะจะทำให้ผู้ที่ใช้คุ้มค่ากับการใช้งาน และไม่เสียเวลาตลอดจนประหยัดการลงทุนหรืองบประมาณในการจัดซื้อ
ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบทความนี้ ได้ที่นี่
ชื่อ
E-mail
ข้อความ