จอรับภาพ (SCREEN)

  แท่นรับภาพ ทำหน้าที่เป็นฉากรับภาพจากแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งสามารถพิจารณาเลือกได้ 4 ประการคือ
   
การเลือกซื้อชนิดของจอรับภาพ (Type Screen)
  1. จอรับภาพชนิดฉายด้านหน้า (Front Projector)
2. จอรับภาพชนิดฉายด้านหลัง (Rear Projection)
  ซึ่งมีทั้งแบบธรรมดา (ใช้มือดึงขึ้น-ลง) และแบบไฟฟ้า โดยทั่วไปถ้านำไปใช้แบบถาวร ควรเลือกจอรับภาพชนิดติดผนังและชนิดติดเพดานจะดี อย่างไรก็ตามหากมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ ในสถานที่ต่างๆ ควรเลือกจอรับภาพชนิดขนย้ายจะดีที่สุด
   
การเลือกขนาดของจอรับภาพ (Screen Size)
  การเลือกขนาดของจอรับภาพ (Screen Size) ให้เหมาะสมกับขนาดห้อง , จำนวนที่นั่งของผู้ชม โดยใช้นิ้วหัวแม่มือเพื่อหาขนาดจอรับภาพของผู้ชม (ไม่เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์) สูตรในการหาขนาดของจอรับภาพ
  - ความสูงของจอรับภาพ สามารถประมาณหารได้ 1/4 ถึง 1/6 ระยะจากจอรับภาพถึงที่นั่งแถวสุดท้าย ซึ่งสามารถอ่านข้อความและรายละเอียดของการฉายภาพได้
- การคิด ที่นั่งแถวแรกสามารถประมาณการได้ ความสูงเป็น 2 เท่า ของจอรับภาพเสมอ
- ขอบล่างของจอรับภาพ สูงจากพื้นผู้ชมอย่างน้อย 4 ฟุต โดยให้ที่นั่งแถวหลังสุดเห็นจอรับภาพ อาจจะเพิ่ม Screen Drop สำหรับจอรับภาพชนิดแขวนเพดาน
   
การเลือกรูปแบบของการฉายภาพ โดยทั่วไป
 
การใช้งาน อัตราส่วนของภาพ กว้าง / ยาว
NTSC Video 1.33
PAL Video 1.33
Letter Box Video 1.85
HDTV Video 1.78
35 mm. Flimstrip 1.32
2 x 28 Standard 35 mm.Double – Frame Slides 1.50
   
การเลือกพื้นผิวของจอรับภาพ (Screen Surface)
  พื้นขึ้นอยู่กับการฉายภาพและการมอง ถ้าจอรับภาพใช้งานทั่วๆ ไป ควรเลือกจอรับภาพที่มีพื้นผิวที่เหมาะกับความต้องการของการฉายภาพที่ลดลง ตัวอย่างถ้าใช้กับการฉายภาพสไลด์ และวิดีโอโปรเจคเตอร์ ควรเลือกจอรับภาพที่มีพื้นผิวจอรับภาพสำหรับวิดีโอโปรเจคเตอร์ที่ให้แสงออกมาน้อยกว่าฉายสไลด์

พื้นผิวของจอรับภาพ ชนิดฉายด้านหน้า ซึ่งมีหลายชนิด อาทิเช่น
- Matte Whire : เป็นพื้นผิวจอรับภาพที่เป็นที่นิยมมากและได้รับการเลือกว่าดีที่สุดซึ่งสามารถควบคุมแสงได้ มักมีการกระจายแสงมาก และมุมมองกว้างขึ้น ทำให้สีสว่างและเหมือนมีชีวิต ไม่มีการเหลื่อมของสี (มุมมอง 50 ? เกนการขยาย 1.1)
- Glass Beaded : เป็นพื้นผิวจอรับภาพที่มีคุณสมบัติเกนการขยายสูงมากจากการสะท้อนภาพจากด้านหลัง ทำให้สีเหมือนมีชีวิต (มุมมอง 30 ? , เกนการขยาย 2.5)

   
  พื้นผิวของจอรับภาพ ชนิดฉายด้านหลัง ซึ่งมีหลายชนิด เช่น
  - Polacoat Diffusion Screen
  - Polacoat Option Coatings
  - Profiled Type
  - Display Screen
  - Flexible Fabric Screen
ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบทความนี้ ได้ที่นี่
ชื่อ
E-mail
ข้อความ